Press "Enter" to skip to content

Kitap Tanıtımı – Progress Principle


Teresa Amabile ve Steven Kramer’ın The Progress Principle adlı idare üzerine yazdıkları kitap en önemli işletme kitaplarından biri. Kitap için kullanılan veriler, 14 yıl boyunca farklı sektörlerdeki 7 farklı firmadan toplam 350 kişiden toplanmış. Bu kişiler şirketlerindeki yaşadıkları ile ilgili günlük tutmuşlar ve toplamda 10,000 günlük girişi yapmışlar.

Kitapta ölçüm olarak kullandıkları metod şöyle: Eğer kişinin içsel çalışma huzuru varsa, kişi daha iyi hisseder; böylece daha iyi sonuçlar ortaya çıkarır ve daha yaratıcı olur. O zaman bir yöneticinin en önemli görevi çalışanları için her gün içsel çalışma huzurunun oluşacağı ortamı yaratmak. Peki bu nasıl olur?

Günlüklere baktıkları zaman kişilerin bu olumlu duyguyu en çok aşağıdaki çizimde belirtilen ilerleme, besleyici ve ittirici durumlarda elde ettiği gözükmüş.

Kitapda 3 tane etken gösterilse de kitabın adının The Progress Principle – İlerleme İlkesi olmasının bir sebebi var.  Günlüklerdeki araştırmalarda, herhangi bir gün kişinin içsel çalışma huzuru varsa o zaman %95 oranında o kişi o gün bir ilerleme kaydetmiş oluyor. Besleyici ve ittirici faktörlerde bu oran %65’lere düşüyor. Yani besleyi ve ittirici etkenler önemli olsa da en önemli ve etkin olan ilke ilerleme kaydedilmesi.

Bu bilgilerin ışığında bir yöneticinin yapabileceği en önemli şey çalışanlarına her gün ilerleme gösterebilecekleri bir ortam sağlamak. İlerleme bir işde mesafe katetme olduğu gibi aynı zamanda ufak projelerin tamamlanması veya çok önemli keşiflerin ortaya çıkması da olabilir. Diğer etkenler için ne geçerli olduğu aşağıdaki çizimde gözüküyor.

Bu kitabın sonucu hafife alınmamalı çünkü yönetim ile ilgili binlerce fikrin uçuştuğu bir ortamda bu kadar uzun süreli ve kapsamlı bir çalışma yapan çok az eser var. Sonuçları ise basit gözükse de herkes şahittir ki şirketlerimizin çoğu bunların yanından bile geçmiyor.

Hepimizin daha güzel kurumlarda çalışması ve kurumlarımızı güzelleştirmemiz umuduyla

Comments are closed.