Press "Enter" to skip to content

Ürün Tuttu Mu?

Piyasa sürülen ürün tutmadan ne yapsanız boş gibi bir durum var. İstediğiniz kadar sitenize müşteri çekin, twitter’da takipçiniz olsun, ürün tutmamışsa tutturmaya çalışmak lâzım çünkü gelen trafik hiçbir şey yapmadan aynen gider.Mesela bir uygulamanın indirilme miktarı 1,000,000 ise ve aylık kullanan kişi sayısı 100 ise, bu uygulama boşa tanıtılmıştır çünkü ürün kullanıl(a)mıyor.

Peki, ürünün tutup tutmadığını rakamsal olarak görmek mümkün mü? Bunun için 2 yöntem var (daha fazla da olabilir ama bunlar muhtemelen iş görecektir)

Küme (cohort) analizi: Ortalamanın getirdiği zararlara maruz kalmamak için şöyle yapılıyor: mesela ilk ay ürününüzü 100 kişi kullandı, ikinci ay bu 100 kişiden kaç tanesi tekrar ürününüzü kullandı? Mesela Facebook’ta bu rakam %80 gibi, yâni ilk ay 100 kişi Facebook’a üye olmuşsa, ikinci ay 80 kişi ürünü kullanmaya devam ediyor ve bu ondan sonraki aylarda sabit kalıyor  (ayrıntılarını şu videodagörebilirsiniz). Ama piyasaya çıkan ürününüzde ilk ay gelen 100 kişi ikinci ay gelmiyorsa, ürününüzde veya hedeflediğiniz pazarda bir değişiklik yapmayı düşünün. (tabii ki doğru kitlenin ürününüzü denediğini varsayarak)

Anket: Bir başka yöntemde yukarıdaki Hiten Shah’ın hazırladığı sunumda gözüktüğü gibi müşterilerinize basit bir soru sormak! Soru şu, eğer ürününüzü kullanamasalar kullanıcılarınız ne kadar bozulurlardı? Mesela Slack’te %50 epeyce bozulurdum diyor ve %40 biraz bozulurdum diyor yani %90 bozuluyor. Slack epeyce tutmuş bir ürün olduğu için belki sizin ürün bu rakamlara gelmeyecek ama yakın olsa iyi olur.

Eğer sorduğunuz sorunun cevabında büyük çoğunluk hiç bozulmazdım diyorsa o zaman ürününüz tutmamış olabilir. Çabalarınızı ürünü tutturmaya yoğunlaştırmanız gerekecektir.

Bu iki yöntemden küme analizini her zaman kullanabilirsiniz çünkü aylar ve yıllar boyunca size ilk defa gelen müşterilerin tepkisini görebilir ve bunun zamanla nasıl değiştiğine tanık olabilirsiniz. Ancak bunu yapabilmek için müşteri hareketlerini kaydetmek ve de bunları ileri de sorgulayabilmeniz lâzım.

Anket’te ise soruyu soruyorsunuz ve cevabını hızlıca görüyorsunuz. Anket yönteminin uygulaması çok daha basit olabilir.

Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, tanıtıma yüklenmeden evel ürününüzün tuttuğuna emin olun

Comments are closed.