Press "Enter" to skip to content

Kuantum Mekaniği


Kuantum mekaniği (madde ve ışığın, atom ve atom altı seviyedeki hareketlerini inceleyen bilim) okuyup biraz anladığımı zannedip, sonra hiç anlamadığımı anladığım anların sayısı bolcadır. Onun için Fransızlar’ın yapmış olduğu Quantum Made Simple veya Toutestquantique.fr websitesi bu anlayışı kolaylaştırma manasında çok yararlı bir site.

İçerdiği anlaşılması kolay olan animasyonlardaki konularının bazıları şöyle:

-Dalga ve parça ikiliği
-Tünel mikroskoplarının çalışma prensipi
-Süperpozisyon (quantum sisteminde atomların veya fotonların aynı anda iki farklı halde olması)

Siteyi inceledikçe kuantum merakınız daha da artacaktır ?

Comments are closed.