Press "Enter" to skip to content

Tag: EQ

Google Yönetim Kaynakları

Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden birini sadece teknik yetiler ile yönetmek mümkün değildir. Çok iyi bir programcı çok kötü bir yönetici olabileceği gibi, teknik yetisi kuvvetli / güçlü olmayan biri de çok iyi bir yönetici olabilir.

Google, çalışanlarının yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri için uygun ortamları oluşturmak üzere çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların en önemlisi yöneticileri eğitmek yani yöneticileri yönetici yapan görevlerin (hedeflere odaklanmak,  işe alımlarda önyargılardan etkilenmemek, çalışanların geri bildirimlerini düzgün almak gibi) gerektiği şekilde icra edilmesini sağlamak. Tıpkı açık kaynak kodların paylaşılması gibi, Google da yıllardır yaptığı çalışmaların sonuçlarını herkes faydalanabilsin diye umuma açık hale getirdi.

rework.withgoogle.com adresinden ulaşabileceğiniz bu kaynaklarda hem özel bir konu hakkında (takım hedefi koyup, bunu paylaşmak gibi) uygulamaya yönelik açıklamaları hem de yönetici eğitiminin en ince ayrıntısını veren dokümanları bulabilirsiniz.  Bütün kaynaklar vaka çalışmaları ile desteklenerek, teoriden pratiğe geçiş uygulamalarına dair örnekler veriliyor.

Bir yönetim manifestosu kabul edilebilecek bu kaynaklardaki bahsi geçen konuları sıralamak saatler alacağından, ilgi çekebilecek bazı konu başlıklarını belirtmek daha uygun olacaktır.

 • Google’ın yönetim şeklini daha etkin hale getirmek için başlattığı Project Oxygen makalesi
 • Duygusal Zekâ’nın tanımı ve önemi ile ilgili Daniel Goleman’ın HBR yazısı
 • Carol Dweck’in Mindset adlı kitabı
 • Yine HBR’ın Coaching Employees adlı rehber kitabı
 • Yöneticiliğin zararları ve yararları
 • Duyguların veri olarak kullanılması
 • Duygusal zekânın öğrenilmesi
 • Bireysel katkıdan yöneticiliğe geçiş
 • Öğretici ve kolaylaştırıcı olarak yöneticilik
 • En iyi şekilde geri bildirim vermek (Bağlam, bağlamdaki davranış ve onun etkisi)
 • Geri bildirim hataları

“İnsanlar işi değil, yöneticilerini bırakırlar” sözündeki yönetici iyi niyetimize rağmen biz olabiliriz.  Daha da iyi yöneticilerin bulunduğu kurumlar içinde çalışmak umuduyla.

 

Alpha Quotient – Skor Sistemi

Yıllardan beri kişiler için IQ skorlarını duyduk. IQ birisinin ne kadar zeki olduğunu gösteriyor ve ondan sonra EQ (Emotional Quotient) ortaya çıktı ve duygusallığımızı (veya empati yetimizi) ölçmeye başladı. Bu skorlar ölçülüyorda ama ne işe yararlar deyince bir kaç soru işareti oluşuyor. Çok kullanılan kredi skorlarıda var, işte ülkemizde findeks şahısların kredi skorları oluşturmaya başladı ve yıllardır D&B şirketlerin iş yapılabilirlik skorlarını tutuyor.

Son olarak da Alpha Quotient skoru oluşturulmuş. Bu skorla kişinin gelecekte kazanacağı para tahmin ediliyor. Peki nerede kullanılıyor? ABD’de öğrenci borçlarında kullanılmaya çalışılıyor. Kişi bu skora göre bir anlaşmaya giriyor ve gelirin bir kısmını ona borç veren kuruma veriyor ve şöyle bir grafik ortaya çıkabiliyor.

Mesela bu skor yüksek çıktıysa gelirin daha az yüzdesini, alçak çıktıysa gelirinizin daha fazla bir yüzdesini her sene belli süre boyunca geri ödüyorsunuz.

Bu skorlama sistemini sadece öğrenci borcunda değil de, bütün borçlarda (şirket borçlarında da) yapmak istiyor AQ. Peki skor neye göre yapılıyor? Kendilerine has bir sistemleri varmış dediklerine göre. Peki ne kadar inandırıcı? 10 Milyar dolarlık varlığı olan Skybridge onları satın almış durumda. En azından birileri inanmış durumda.